Flexibla Ecolator minireningsverk

Visar alla 4 resultat

ECOLATOR MINIRENINGSVERK
Marknadens mångsidigaste minireningsverk

Effektiv
Ecolator minireningsverk med satsvis reningsteknik behandlar effektivt allt avloppsvatten från hushåll. Tack vare de mångsidiga installationsmöjligheterna är Ecolator perfekt för både renoverings- och nybyggnadsprojekt. Ecolator-reningsverken är CE-testade enligt EN12566-3 standarden och de är CE-märkta.

Mångsidiga installationsmöjligheter
Även avlopp som ligger djupt kan kopplas direkt till reningsverket tack vare den unika tvådelade konstruktionen, vilket även möjliggör flexibel installation vid krävande omständigheter. Avlopp som ligger upp till 2,4 meter djupt, kan kopplas direkt till reningsverkets främre brunn varifrån vattnet sedan pumpas vidare till processbrunnen för vidare behandling.

Lämplig för alla fastigheter
Även utloppet av det behandlade vattnet kan genomföras flexibelt, eftersom reningsverket pumpar det behandlade vattnet till utloppsställlet eller vid behov med 40 mm tryckrör så kan vattnet ledas förbi terränghinder till önskad utloppspunkt.

Ecolator minireningsverken är driftsäkra och de tål belastningsvariationer mycket väl. Reningsverken är utvecklade för nordiska förhållanden.

Reningsverken tillverkas i fyra olika storleksklasser så det finns ett alternativ för varje behov.

• De mest mångsidiga minireningsverken på marknaden
• Effektiv SBR-teknik
• Flexibel installation för krävande förhållanden
• För allt avloppsvatten från hushåll