BioStone-ChemStone i slottsmiljö

Sparreholms slott i Björkhult, Flens kommun, i Södermanland investerade år 2011 i nytt avloppssystem. Man gick då in för en avloppslösning bestående av två separata BioStone-ChemStone reningsverk. Det ena med kapaciteten 50 PE (personekvivalenter) och det andra med kapaciteten 25 PE.
Reningsverken renar allt avloppsvatten som produceras i ett flertal byggnader på gården. Sparreholms slott innehar gästboende, muséer samt ett hästcenter för klassisk dressyr med stora beteshagar och stora åkerarealer runt omkring. Kommunalt avlopp finns inte utbyggt i området.
Reningsverken har varit i drift i över tio år på gården och man har varit väldigt nöjda med funktionen. Servicen är enkel och sköts av Per Dolk på Dolkarnas Entreprenad, som installerat verken.
BioStone-ChemStone avloppsreningsverk lämpar sig för samfälligheter, campingområden, skolor, hotell och större gårdar och renar allt avloppsvatten från hushåll. Reningsresultaten uppfyller kraven för hög skyddsnivå.