GREEN ROCK IISI BDT-FILTER OCH BDT-RENARE
De driftsäkraste reningsverken på marknaden

Driftsäkert och enkelt

Green Rock IISI BDT-vattenfilter och biorenare behandlar allt BDT-vatten tillförlitligt i enfamiljshus och vid fritidsbostäder.
Ingen infiltrationsbädd, inga kemikalier. Produkterna är driftsäkra och kontinuerligt fungerande, kompakta och lätta att installera.

  • Driftsäkra och lätta BDT-renare
  • Kompakta och lätta att installera & använda
  • Kontinuerligt fungerande
  • För bad-, disk- och tvättvatten