Produkter för enskilt avlopp

GREEN ROCK IISI MINIRENINGSVERK

Marknadens driftsäkraste minireningsverk

 • Snabb installation

 • Kontinuerligt fungerande

 • För allt avloppsvatten från hushåll

Se alla produkter i denna kategori

AVALON MINIRENINGSVERK

Mångsidigaste minireningsverken på marknaden

 • Effektiv SBR-teknik

 • Flexibel installation i krävande förhållanden

 • För allt avloppsvatten från hushåll

Se alla produkter i denna kategori

BDT- FILTER OCH BIORENARE

Driftsäkra och lätta BDT-renare

 • Kompakta och lätta att installera & använda

 • Kontinuerligt fungerande

 • För bad-, disk- och tvättvatten

Se alla produkter i denna kategori

STORA RENINGSVERK

För 20 – 300 personer

 • Effektiva & Pålitliga

 • Mångsidiga och anpassningsbara

 • För allt avloppsvatten från hushåll

Se alla produkter i denna kategori

PUMPBRUNNAR

För avloppsvatten, sedimenterat vatten och regnvatten

 • Effektiva

 • Mångsida

 • Pålitliga

Se alla produkter i denna kategori

TILLBEHÖR

Mångsidigt sortiment

 • Trådlöst larm

 • Förankringspaket

 • Extra utrustning

Se alla produkter i denna kategori