IISI H30 BDT –renare

IISI H30 – vattenreningsverket renar bad-, disk- och tvättvatten för flera hushåll. Reningskapaciteten är
imponerande 3500 liter bad-, disk- och tvättvatten per dygn. H30 BDT – vattenreningsverket lämpar sig
för 4 – 5 enfamiljshus och fritidsbostäder i kontinuerligt och periodiskt bruk eller för exempelvis
lägergårdar och campingplatser där man har separat avlopp för BDT- och toalettvatten.

Lämpligt för:

 • flerfamiljshus eller 4-5 enfamiljshus, 1-30 personer
 • fritidsbostäder i kontinuerligt och periodiskt bruk
 • kurs- och lägergårdar
 • lämpligt även på strandområden och områden med strängare krav på reningsnivån
 • kan installeras på alla tomter och i alla typer av jordmån

Tillbaka till produkterna

 

Beskrivning

 • kapacitet 3500 l BDT -vatten/dygn
 • kontinuerligt fungerande biologisk process – vattnet strömmar med fall
 • effektiv rening – mycket stor yta för biologisk mikrobaktivitet
 • speciella hufo-diskar i reningsverket effektiverar processen – behöver aldrig bytas ut
 • effektiv syrsättning – upprätthåller en bra biologisk funktion
 • effektiv avskiljningsförmåga – avskiljer fetter och fasta partiklar
 • tillverkat av förstklassigt polyetenplast – lätt och enkelt att hantera
 • synnerligen hållfast – ingen korrosion
 • vattnet kan ledas från reningsverket direkt till diket, stenkistan eller i naturen – ingen infiltreringsbädd behövs

IISI H30 är ett utmärkt val tillsammans med en IISI sluten tank när ett tvårörssystem eller separata avloppssystem byggs.

Information

Produktkod:
Längd: 2 x 1583 + 3200 mm
Bredd: 1583 mm + 1600 mm
Höjd: 2450 mm + 2300 mm
Vikt: 630 kg

Dokumentation

Dokumentation

Tilläggsutrustning

3626405 IISI – förhöjningsdel, höjd 50 cm
3626387 Förankringspaket IISI S6/S10 och H6/H12
3626324 Förankringssats AVALON BIO