Ett modernt avloppssystem passar bra till ett välskött fritdshus

Maarit Gummerus med familj ville ha ett lättskött och ekologiskt avloppsreningssystem till sin sommarstuga. Familjen bestämde sig för att skaffa ett IISI H12 BDT-reningsverk och en IISI 6100 sluten tank. De övertygades av produkternas hållbara konstruktion och av att leverantören var finländsk.

—Vi ville ha ett modernt sommarställe där man bekvämt kan vistas året runt. Att förnya avloppssystemet var en viktig del i restaureringen och nybyggnaden av stugan. Det handlade om en omfattande renovering så vi ville åtgärda även avloppssystemet så att det fungerar ännu om 50 år, berättar Gummerus.

Separata avlopp erbjuder ett smart och ekologiskt sätt att behandla fastighetens avloppsvatten

Separat avlopp betyder att hushållets wc-vatten och tvättvatten leds ut i olika avloppsrör och behandlas på olika sätt. Den slutna tanken lagrar svartvattnet, det vill säga wc-vattnet, tills det tas om hand av det kommunala avloppsreningsverket. BDT-reningsverket behandlar tryggt tvättvattnet på den egna fastigheten.

—Separat avlopp erbjuder oss ett ekologiskt och förnuftigt sätt att behandla avloppsvattnet. Förut hade vi bara en tank på gården dit allt avloppsvatten leddes. Den fylldes snabbt, så tömningsbilen måste komma ofta. Det var både dyrt och oekologiskt. Numera behandlar BDT-reningsverket den största delen av vårt avloppsvatten och endast toalettvattnet leds till den slutna tanken. Tankens tömningsintervall förlängs och vi sparar betydande summor pengar på sikt.

En lågbyggd sluten tank passar även för den krävande tomten

Valet av den slutna tanken avgjordes av, förutom att produkterna är inhemska, att IISI slutna tankarna är extra lågbyggda. Den lågbyggda modellen av sluten tank är mera hållbar än en högre modell samtidigt som monteringen av den är enklare.

—Vår fastighet ligger i en sluttning och har mycket stenar, så det var inte möjligt att installera vilken som helst typ av sluten tank. För en lågbyggd modell var det lätt att hitta en lämplig plats. Den del av BDT-reningsverket som blir kvar ovan jord påminner lite om en sten, så vi har fått reningsverket att smälta väl in i omgivningen.

Hälsningar från renoveringsarbetsplatsen – lita på proffsen

Gummerus hälsar till andra som sysslar med renoveringar att när det kommer till installation av avloppssystem är det bra att lita på proffsen. Det garanterar att projektet går smidigt och utan bekymmer ända fram till mållinjen.

—Hos oss löpte installationsarbetet väl. Vi överlät hela projektet till proffsen så för vår del gick det väldigt smidigt. Från leverantören får man ordentliga installationsanvisningar, så som kund kan man känna sig väldigt trygg och vågar lita på att installatörerna kan följa anvisningarna. Det här var verkligen ett utmärkt paket!