Familjen Andersson, Lemland, Åland

Hos familjen Andersson i Lemland, Åland, har ECOLATOR 5 minireningsverket nu varit i bruk sedan 2015. ”Vi kan verkligen rekommendera ett ECOLATOR  reningsverk till andra som funderar på att förnya sitt avloppssystem” berättar Nils-Göran Andersson.

”Vårt hus är byggt 1989 och vi hade ett slutet system med en 5000 liters sluten tank. Den slutna tanken gick det hål på varpå vi var tvungna att börja fundera  på en ny lösning för hantering av vårt avloppsvatten. Vi bekantade oss med olika alternativ och jämförde de olika lösningarna. Vi kom till slut fram att ECOLATOR 5 var lämpligast åt oss. Vi är nog väldigt nöjda med vårt beslut. Vi har också ett underhållsavtal som ger en trygghet till ägandet.”