Veli-Jussi Jalkanen: Med AVALON SBR minireningsverk har man ett pålitligt avloppssystem

Sahala gård är ett modernt storskaligt jordbruk norr om Rautalampi kyrkby i mellersta Finland. Av dess 1250 hektar är 1050 hektar skog, 65 hektar åker och ca 80 hektar vattenområde. För några år sedan var man tvungen att förnya avloppssystemen för byggnaderna på gården i samband med att den nya avloppsvattenförordningen trädde i kraft.

ꟷ Vi undersökte marknaden och vilka leverantörer som kunde erbjuda lämpliga reningsverk åt oss på ett enkelt och smidigt sätt. För oss var det viktigt att hitta ett avloppssystem som hade tillräckligt stor kapacitet för våra behov. På så sätt kan vi vara säkra på att naturen runt omkring hålls ren, berättar Veli-Jussi Jalkanen på Sahala gård.

Betydelsen av en effektiv rening av avloppsvattnet förstärks särskilt på den nära vattendragen belägna gården som satsat på produktion av ekologiska livsmedel. På samma gård finns även Sahala Herbs, Sahala Health och företaget Salli Systems som tillverkar möbler, så avloppssystemet är i aktivt bruk.

ꟷ Avalon Nordics yrkeskunniga personal hade en klar bild över hurudant avloppssystem som passade oss. Vi beslöt oss för att skaffa två olika minireningsverk med SBR-teknik av företaget. Dessa lämpar sig för behandling av allt avloppsvatten från våra fastigheter.

Nu renas avloppsvattnet från Sahala gårds kök och toalett av ett AVALON 10 minireningsverk, som lämpar sig för hushåll med 3-10 personer. Det större AVALON 20 reningsverket renar allt avloppsvatten från två villor på gården. Båda husens avlopp gick att ansluta till samma reningsverk, eftersom de befann sig tillräckligt nära varandra.

ꟷ Först tänkte vi installera avloppssystemen själva, men efter övervägande kom vi fram till att det lönade sig att beställa även monterings- och installationsarbetet av branschproffs. De vet av erfarenhet vilka saker man bör beakta vid projekteringen och de kan även leda arbetet ända till mållinjen.

Jalkanen berättar att det han främst kommer ihåg från avloppsrenoveringen tillsammans med Avalon Nordic var enkelheten.

ꟷ Det var praktiskt att en leverantör hjälpte till i alla skeden av projektet. Installationen skedde på hösten, vilket var utmanande med tanke på väderomständigheterna. Projektet färdigställdes trots det utan problem och systemen har sedan dess fungerat klanderfritt, summerar Jalkanen.