AquaStone

Strömlös fosforfällning vid varje toaspolning!

AquaStone puckarna placeras i WC-stolen med hjälp av den medföljande hållaren.
Vid varje spolning lösgörs aluminiumklorid som binder fosforn i slamtanken så att fosfor inte kommer ut i naturen.

En AquaStone puck räcker till cirka 100 spolningar.

Kategori:

Information

3626127 IISI AquaStone/Cleanwater kemikaliepuckar 20 + 2
3626128 IISI AquaStone/Cleanwater kemikaliepuckar 40 + 2