IISI Kemikaliedoseringspump

IISI kemikaliepumpen används för dosering av flytande fosforfällningskemikalie.

Pumpen lämpar sig för användning tillsammans med IISI minireningsverk, men kan också användas tillsammans med mark- eller infiltrationsbädd.

Med hjälp av kemikaliepumpen doseras fällningskemikalie som fäller ut den fosfor som finns löst i avloppsvattnet och gör att den stannar i slambrunnen.

Kemikalien förbättrar även övrig slambildning och förfällningsprocessen.

Tillbaka till produkterna

 

Kategori:

Information

Produktkod: 3626161

Dokumentation

Manual
Serviceanvisning