IISI reningsverk för BDT-vatten

IISI reningsverk för BDT-vatten höjer reningen av fastighetens bad-, disk- och tvättvatten till en ny nivå. Reningen sker helt biologiskt i en tank utan kemikalier, utan infiltration, utan slamavskiljare och utan filtermaterial eller andra ämnen som måste bytas.

Installationsklar produkt – konstruktionen försnabbar och förenklar installationen

IISI H6 reningsverket för BDT-vatten väger endast 240 kg och förankras i marken utan extra tillbehör. Installationen är smidig – inga specialverktyg eller stora lyftmaskiner behövs.

Tack vare sin lätta konstruktion krävs inga bastanta material eller specialanordningar vid anläggning av schaktet eller för att undvika sättningar efter installation.

Den direkt installationsklara konstruktionen är unik. Tanken är färdigt utrustad med öglor för att fästa lyftlinorna i och IISI kan således lyftas direkt ner i schaktet – tryggt och säkert.

IISI är genomgående tillverkad av högklassig HD-polyetenråvara, som garanterar en tät och helt korrosionsfri produkt.

Utrymmesbehovet på tomten är litet och höjdskillnaden mellan inkommande och utgående avlopp är endast 5 cm, vilket förenklar placeringen av utgående avlopp.

Låga driftskostnader och pålitlig funktion 

De enda driftskostnaderna som uppstår är slamtömning en gång per år samt kompressorns låga elförbrukning.

Renar effektivt

Med IISI BDT-reningsverket får du utmärkta reningsresultat. I de oberoende testerna översteg reningsverkets reningsresultat rejält kraven som ställs för hög skyddsnivå i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMES 2016:17).

IISI:s reningsresultat är testade hos två finländska ackrediterade laboratorier från fem olika i driftvarande reningsverk från Vichtis, Tusby, Söderkulla, Högfors och Oulunsalo. I de hushåll som deltagit i testerna bor en, två och fem personer. Uppföljningen är kontinuerlig.

IISI reningsverk för BDT-vatten

IISI H6          1 – 6 personer (750L/dygn)

IISI H12       1 – 12 personer (1500L/dygn)

IISI H30       1 – 30 personer (3500L/dygn)

Även större modeller av reningsverk ända upp till 300 PE finns att fås.

Leave a Reply