IISI B6/B10 bioreaktor för trekammarbrunn

Vid fastigheter med en godkänd trekammarbrunn så kan man med hjälp av IISI B6/B10 bioreaktorn uppgradera systemet till ett minireningsverk, som är godkänt reningsverk för allt avloppsvatten som uppkommer i hushållet. En trekammabrunn med en volym på minst 2,5m3 volym fordras för ett hushåll med 1-6 personer och en volym på minst 5m3 för hushåll med 7-10 personer eller två hushåll. Tillsammans med en trekamarbrunn bildar IISI Bioreaktorn ett biologiskt kemiskt reningsverk.

Leveransen inkluderar en kemikaliedoseringspump som placeras inomhus och som doserar rätt mängd flockningsmedel direkt i avloppet. Kemikaliedoseringspumpen placeras på ett ställe var vatten används kontinuerligt.

 

Beskrivning

Enkelt sätt att behandla avloppsvattnet

  • utnyttjar den befintliga trekammarbrunnen (förutsätter att trekammarbrunnen är godkänd)
  • renar allt avloppsvatten från hushåll
  • det driftsäkraste minireningsverket på marknaden
  • snabb och enkel att installera
  • enkel och bekymmerslös att använda
  • kontinuerligt fungerande biologisk-kemisk process där vattnet flödar med självfall

Information

Produktkod: 3626018
Längd: 1250 mm
Bredd: 1250 mm
Höjd: 1000 mm
Vikt: 70 kg

Dokumentation

Dokumentation