Green Rock IISI driftsäkra minireningsverk

Visar alla 7 resultat

GREEN ROCK IISI MINIRENINGSVERK
De driftsäkraste reningsverken på marknaden

Driftsäkert
IISI kontinuerligt fungerande reningsverk är de mest driftsäkra på marknaden. I reningsverket finns en cirkulationspump som i cykler cirkulerar vatten i biofiltret. I biofiltret renas vattnet biologiskt. Under biofiltret finns en trekammarbrunn som effektivt separerar fasta partiklar. Fosforn fälls kemiskt med hjälp av flockningsmedel som doseras automatiskt inne i huset. Vattnet flödar genom reningsverket med självfall, dvs. att vattnet transporteras med hjälp av gravitationen.

Snabb och enkel att installera
IISI minireningsverk kräver mycket lite service och de klarar synnerligen väl av även längre avbrott i användningen, därför lämpar sig de att användas ypperligt även vid fritidsbostaden. Reningsverken är snabba och enkla att installera och de upptar väldigt lite rum på tomten. Green Rock IISI reningsverken är CE-testade enligt standarden EN12566-3 och de är CE-märkta.

• Marknadens driftsäkraste minireningsverk
• Snabb installation
• Kontinuerligt fungerande
• För allt avloppsvatten från hushåll