S6 PRO Filter – minireningsverk

Ett effektivt och komplett minireningsverk för hög skyddsnivå

IISI S6 PRO Filter är det perfekta valet för områden med hög skyddsnivå. En stor separeringskapacitet och ett effektivt biofilter, kompletterat med filterbrunnen förstärker den biologisk-kemiska reningsprocessen.

Det driftsäkraste minireningsverket

Det kontinuerligt fungerande IISI minireningsverket är det driftsäkraste minireningsverket på marknaden. IISI S6 PRO Filter rengör allt avloppsvatten i hushåll med 3-10 personer enligt kraven för hög skyddsnivå. I reningsverket finns en cirkulationspump som cirkulerar vatten i cykler i biofiltret som renar vattnet biologiskt. Den främre brunnen är en slambrunn, och i den andra brunnen är trekammarbrunnen fast monterad undertill och dessa separerar effektivt fasta partiklar ur vattnet, vattnet flödar vidare med självfall genom reningsverket. Den sista enheten är ett efterpoleringssteg. Fosforn flockas kemiskt med hjälp av en kemikaliedoseringspump som installeras inne i fastigheten.

Kräver lite service

IISI S6 PRO Filter minireningsverk är driftsäkert och kräver minimal service. Reningsverket tål belastningsvariationer synnerligen väl och återhämtar sig snabbt även efter långa driftavbrott. Därför lämpar den sig väl även för fritidsbostäder. Tack vare sin konstruktion är den lätt och snabb att installera och upptar lite yta på gården.

Tillbaka till produkterna

 

Beskrivning

Driftsäkraste IISI minireningsverk

  • renar avloppsvattnet enligt kraven för hög skyddsnivå
  • effektiv biologisk-kemisk reningsprocess
  • renar allt avloppsvatten från ett eller två hushåll (3 – 10 personer)
  • det mest driftsäkra minireningsverket på marknaden
  • kontinuerligt fungerande process där vattnet flödar med självfall
  • det inkommande avloppets anslutningshöjd är som standard <75 cm, med förlängningsstycke upp <125cm
  • självförankrande konstruktion
  • kompakt storlek, integrerad slambrunn och biofilter
  • korrosionsbeständig tank av förstklassig HD-polyetenplast, gjutet i ett homogent stycke
  • CE-märkt

Information

Produktkod:
Längd: 1583 mm
Bredd: 1583 mm
Höjd: 2450 mm
Vikt: 885 kg

Dokumentation

Dokumentation

Tilläggsutrustning

3626405 IISI – förhöjningsdel, höjd 50 cm
3626387 Förankringspaket IISI S6/S10 och H6/H12