IISI S6 PRO – minireningsverk

Enligt undersökningar Finlands driftsäkraste minireningsverk (TM Rakennusmaailma 9/2011).

IISI S6 PRO minireningsverk rengör allt avloppsvatten i hushåll med 1–6 personer. Minireningsverket är CE-märkt enligt standard EN 12566-3 och uppfyller kraven i förordningen om avloppsvatten.

IISI S6 PRO minireningsverk är driftsäkert och kräver minimal service. Reningsverket tål belastningsvariationer synnerligen väl och återhämtar sig snabbt även efter långa driftavbrott. Installationen under jord upptar lite plats på din gård.

IISI S6 PRO är ett biologisk-kemikaliskt reningsverk som bygger på biofilter-teknik. Reningsverket är försett med en stor sedimenteringsvolym. Totalt fyra kammare i den nedre delen av reningsverket sedimenterar effektiv fasta partiklar och fett från avloppsvattnet. Biofiltrets stora volym i reningsverkets övre del möjliggör en effektiv biologisk reningsprocess. Reningsprocessen fungerar kontinuerligt. Slamåtervinning från den fjärde kammaren till den första kammaren intensifierar processen.

IISI S6 PRO minireningsverkets konstruktioner tillverkas av lätt, förstklassig polyetenplast och reningsverket är därför korrosionsbeständigt. Tack vare sin hållbara och självförankrande konstruktion är reningsverket enkel att installera.


Tillbaka till produkterna

Beskrivning

Produktinformation

Produktkod: 3626322PRO
Längd: 1583 mm + 1583 mm
Bredd: 1583 mm
Höjd: 2450 mm
Vikt: 445 kg

 

Tillbehör:

3626405 IISI – förhöjningsdel, höjd 50 cm
3626387 Förankringspaket IISI S6/S10 och H6/H12